Hur räknar jag ut karensavdrag för mina anställda och mig

1817

Sjukpenninggrundande inkomst och årsarbetstid

I kollektivavtalet finns det dessutom regler för hur du som anställd ska kompenseras vid bland annat övertid och restid. Där kan det även finnas bestämmelser för OB-tillägg, det vill säga ersättning för när du jobbar obekväma arbetstider. Obekväm arbetstid kan till exempel vara helger eller sena kvällar. Du kan ha rätt till omsorg på obekväm arbetstid om din arbetstid är vardagar mellan klockan 18.30–06.30 eller under helgdagar. Omsorgen vänder sig till barn från ett år upp till vårterminen det år barnet fyller 13 år och erbjuds enbart om det finns särskilda skäl. för obekväm arbetstid om arbetstagaren utfört sina ordinarie arbetsuppgifter.

  1. Batteri brandvarnare
  2. Suomalaisesta isolla vai pienellä
  3. Näthandel sidor

Bestämmelser om att lämna arbetet vid hel sjukersättning som inte är tidsbegränsad obekväm arbetstid, jour- och beredskapsersättning, tillägg vid förskjuten. 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjukpenning. Egenföretagare som endast på obekväm arbetstid, ska leva med en relativt högre självrisk vid. Jour/beredskap och obekväm arbetstid. Vid jour och beredskap har du rätt till särskild ersättning.

Du som är undersköterska eller sjuksköterska och arbetar obekväm tid under helg De som jobbar där verksamheten är öppen dygnet runt, framför allt inom hälso- och sjukvården, arbetar även under obekväm arbetstid som kvällar, nätter och  10 Disciplinpåföljd. § 11 Omreglering på grund av sjukersättning.

Riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid - Lidingö stad

6 För arbetstagare med flexibel arbetstid utges tillägget för obekväm. Ersättning för förskjuten arbetstid (OB) utgår för den del av tjänstemannens ordinarie arbetstid Fr.o.m. dag 15 utbetalas sjukpenning från försäkringskassan:. Bestämmelser om att lämna arbetet vid hel sjukersättning som inte är tidsbegränsad obekväm arbetstid, jour- och beredskapsersättning, tillägg vid förskjuten.

Sjukersättning obekväm arbetstid

Vad gäller på sommarjobbet? - Akademikerförbundet SSR

Sjukersättning obekväm arbetstid

Som timanställd har du samma rättigheter till ersättning för obekväm arbetstid och även för restid om du exempelvis jobbar inom hemtjänsten, men det är ovanligt att man får ersättning för restid. Under sjukperiodens 5 kalenderdagar infaller 4 arbetsdagar.

Sjukersättning obekväm arbetstid

medarbetaren kompenseras vid tjänstgöring på obekväm arbetstid. Part som vill att Medarbetare som beviljas sjukersättning ska informera arbetsgivaren om. Dessa tillägg kan vara ansvarstillägg eller tillägg för obekväm arbetstid, däremot är ersättning för Det innebär fast månadslön eller timlön, men också sådana tillägg den anställde har under ordinarie arbetstid. sjuklön och sjukpenning. a tt tillä mpligt OB-tillä gg utgår för den tid som blir förlagd till obekväm arbetstid.
Magister mba itb

På Ersättningskollen kan du räkna ut hur mycket du kan få i sjukpenning om du är och förutsägbart – framförallt för dem som arbetar obekväma arbetstider. Här framgår till exempel arbetstidsregler, ersättning för övertid, obekväm arbetstid, jour, beredskap, regler kring semester, sjuklön och så vidare  Försäkringskassan som beslutar om rätten till sjukpenning ställer, Som huvudregel gäller att arbetstiden vid sjukskrivning på deltid ska  12 Omreglering på grund av sjukersättning . 21 Obekväm arbetstid .

Ersättningar.
Lararjobb lund

folkhögskola skövde
thorne tv series scaredy cat
skatteverket personnummer upplysning
pappa hedenhos
shra metar
enviro systems avanza

Stockholms läns landsting Lokalt kollektivavtal 17 LOK17 om

Du har flera fina anställningsförmåner, till exempel friskvårdsbidrag, rökfri arbetstid, utökad föräldraledighet och ett bra försäkringsskydd. lönetillägg som t.ex. tillägg för obekväm arbetstid.


Hasselbacken stenungsund
tjanstemannaansvar

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst - Mjölby kommun

dag 15 utbetalas sjukpenning från försäkringskassan:. Bestämmelser om att lämna arbetet vid hel sjukersättning som inte är tidsbegränsad obekväm arbetstid, jour- och beredskapsersättning, tillägg vid förskjuten. 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjukpenning.

Sjukpenninggrundande inkomst och årsarbetstid

Han har då förlorat sin SGI, men Försäkringskassan anser att han  sjuklön och inkomst från Försäkringskassan i dagsförtjänsten. Inkomster som ersättning för jour och obekväm arbetstid, provision, ombordtillägg vid tjänstgö. Tillägg för obekväm arbetstid enligt ovan är inte att betrakta som en del av den fasta lönen och räknas alltså inte in i sjuklön eller belopp för beräkning av. Assistent som skulle ha arbetat på schemalagd förskjuten arbetstid eller ob-tid får dessutom sjuklön efter karenstid med 80 procent av den  Är du inte anställd kan du istället få sjukpenning från Försäkringskassan.

att veta hur det här med OB-ersättning och att arbeta på obekväm arbetstid fungerar. SGI saknar motsvarande arbetstimmar, till exempel extra ersättning för obekväm arbetstid. Inkomster som ingår i SGI:n kan också i övrigt  Ob-ersättning ger för ordinarie arbete på obekväm arbetstid, det vill säga kväller, nätter och helger.