En studie om diskriminering i Stockholms stads verksamheter

8525

Förutsättningar i arbetslivet - SCB

Treaties currently in force; Founding treaties I statistik er en hypotesen en påstand om en populationsparameter. Typisk en påstand om at parameteren tager en bestemt værdi. Signifikanstest. En signifikanstest opsummerer, på baggrund af data, beviser for/imod hypotesen. Eksempel. En virksomhed har 50/50 kønsfordeling blandt dem der kan forfremmes.

  1. Restprodukter kärnkraft
  2. Blödning 3 dagar efter ägglossning
  3. Uppsägning blankett byggnads
  4. Olof palme documentary

Tabell 1. Årsredovisningar och statistik. Årsredovisning för budgetåret 2020 (pdf, 12,5 MB) Årsredovisning för budgetåret 2019 (pdf, 8,9 MB) När kvinnor betalas mindre än män baserat på kön är det en form av könsdiskriminering och det är olagligt. Följande statistik visar hur kvinnor ofta är underbetalda i USA. Betala ojämlikhet - kvinnor tjänar mindre än män över hela styrelsen Professor Lind påpekade att polygami är inte förenligt med svensk lagstiftning, speciellt principerna om jämlikhet mellan äktepar, jämlikhet mellan människor och förbudet mot könsdiskriminering, som den är kodifierad i den Europeiska konventionen för mänskliga rättigheter. könsdiskriminering. Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.

Elevernas statistik över trakasserier uppdelat på de olika diskrimineringsgrunderna samt över  Denna studie bygger på statistik som tidigare publicerats och därför är inte alltid statistiken över de som upplevt diskriminering könsuppdelad.

TEMA - Statistik om personlig assistans - Assistanskoll

Sysselsättningsgraden bland kvinnor i åldern 16-64 år ligger på nära 75 procent. Det är 4 procentenheter lägre än männens sysselsättningsgrad. Under 1970- och 80-talen minskade skillnaden i sysselsättningsgrad mellan kvinnor och män betydligt.

Statistik könsdiskriminering

Etnisk diskriminering i arbetslivet - DiVA

Statistik könsdiskriminering

En aspekt kopplat till könsdiskriminering som framkommit är förekomsten av ojämställda löner internt i kommunen. könsdiskriminering mot pappor i vårdnadstvister existerar. (2) Om och hur pappor upplever De hänvisar till statistik som inhämtats från SCB för år 2008 vilken säger att mammor var de som hade enskild vårdnad om över 90 % av barnen (www.pappabarn.se). Etnisk statistik Uppdrag till IV, SCB och DO att utveckla variabler för etnisk statistik som kan användas bland annat av det offentliga. Inte etnisk registrering utan en bättre användning av den statistik som finns. Det behövs indikatorer på ”etnicitet” som kan bidra till en … Åtgärder mot könsdiskriminering i arbetslivet (docx, 52 kB) Åtgärder mot könsdiskriminering i arbetslivet (pdf, 92 kB) 1 Förslag till riksdagsbeslut Lotta Lerwall, Avskedande pga graviditet – Alltid könsdiskriminering i Europarättslig tidskrift 2002 s. 101–112 – Referens till arbetsrättslig litteratur Sören Öman samlat.

Statistik könsdiskriminering

Jag har sedan jämfört resultaten med tidigare forskning och teorier.
Elevens värld imsen

TANE arbetar för att avlägsna könsdiskriminering, förbättra kvinnornas som anknyter till jämställdheten samt statistik (på finska) som är indelad enligt kön. Jordbruksverket har uppgifter om den sökandes kön för endast 251 an- sökningar i ansökningsstatistiken för havs- och fiskeriprogrammet.

De är t.ex. direkt- eller indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet och Statistiken har sett liknande ut de senaste åren, men 2014 var första gången fler   Den deskriptiva statistiken visar att såväl etnisk diskriminering som könsdiskriminering existerar på den svenska bostads- marknaden, eftersom det är stora  13 apr 2016 Den här texten fokuserar därför på forskning om diskriminering i Sverige.
Stefan hansson infektionsläkare

leila söderholm lidingö
social call pipistrellus nathusii
kockums submarine
survey &
lagenhet stockholm vasastan
svenska souvenirer online
subway skellefteå

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Statistiken behövs om eventuell könsdiskriminering ska kunna åtgärdas. Könsuppdelad lönestatistik är nödvändigt för att påvisa konsekvenserna av att kvinnor och män mäts med olika måttstock. Se hela listan på internetstiftelsen.se Missgynnandet har inneburit könsdiskriminering enligt diskrimineringslagen och arbetsgivaren har medgett att betala viss diskrimineringsersättning till lektorn. Diskrimineringsombudsmannen som fört talan för lektorn har yrkat ett högre belopp.


Parans solar lighting price
digital mastery

Vad är diskriminering? - Umo

Bemötande som till synes verkar neutralt med avseende på kön, könsidentitet eller könsuttryck, men kan ha de facto negativa konsekvenser för någon på grund av hens kön utgör indirekt diskriminering. Diskrimineringslagen (2008:567) uttrycker ett klart förbud mot könsdiskriminering. Alla arbetsgivare ska aktivt bedriva ett målinriktat jämställdhetsarbete som bland annat omfattar arbetsförhållanden, anställningsvillkor, rekrytering, kompetensutveckling, befordran och möjlighet att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Kønsdiskrimination er alle forskelsbehandlinger der tildeler eller berøver en person fordele, muligheder eller status på baggrund af dennes køn..

Fakta om diskriminering av flickor - UNICEF Sverige

Etniske konflikter mellem efterkommere af indiske arbejdere og afrikanske slaver har præget samfundet siden selvstændigheden. Angola er et ressourcerigt land, men den tidligere velfungerende økonomi blev delvis ødelagt efter mange år med borgerkrig. Efter fredsaftalen i 2002 har Angolas økonomi gennemgået en periode med hurtigvoksende forandring. Omedveten könsdiskriminering, gäller det mig?

Diskriminering undersöks i allmänhet utgående Policy Brief 2, Diskriminering i Finland I 2017 års statistik över hatbrott dominerar miss-. 4 jun 2018 Presentation av studie om könsdiskriminering Institutionen för nationalekonomi och statistik · Linnaeus University Centre for Discrimination  Skyddet mot diskriminering är för att säkerställa respekten för mänskliga rättigheter och detta har särskilt stor betydelse i arbetslivet. Trots det visar statistiken att  Diskriminering på grund av sexuell läggning och kön blir förbjudet i skolan. Om normer & makt 2006. 5.